· 

Bewonersonderzoek Hogeschool Zeeland

Eind 2022 is door studenten van de Hogeschool Zeeland een bewonersonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Dorpsraad Borssele. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, die hieronder zijn weergegeven. Het gedetailleerde onderzoek kan hier worden gedownload.

Aanbevelingen

Vanuit de resultaten en conclusie zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen:

  1. Wij denken dat het belangrijk is dat de dorpsraad samen gaat kijken naar wat hun visie wordt, op basis van het onderzoek. Kijken naar wat de bewoners verwachten en hier een visie en handelingswijze op ontwikkelen. 

  2. Het directe contact met bewoners zoeken. Mensen 1 op 1 aanspreken of ik kleine groepjes. Op straat het gesprek aangaan. Mensen persoonlijk uitnodigen. Beroepsproduct: gesprekstafel. De studenten werken een uitnodiging en een format uit, deze kan de dorpsraad gebruiken in contact met de dorpsbewoners. 

  3. Transparantie richting de bewoners. Laat de bewoners weten waar jullie mee bezig zijn, wat jullie visie is, waar het geld naar toe gaat, hoe ze jullie kunnen bereiken met vragen of zorgen. Beroepsproduct: De studenten werken een folder uit over de dorpsraad, deze kan verspreid worden.

  4. Verkeersveiligheid. Vanuit de enquête kwam naar voren dat dit erg leeft onder de bewoners. Pieter en Leo gaven aan dat vanuit de gemeente niets betekend kan worden. Onze aanbeveling is dan ook om een avond over dit onderwerp te organiseren. Belangrijk om veel te luisteren, vooral te frustratie te laten uit. Dit onderwerp kan evt. ook meegenomen worden in beroepsproduct 3.

  5. Voorzieningen. Veel dingen zijn onder de bewoners nog onbekend. Voorzieningen worden vooral een probleem bij de 65+ (geen internet, auto). Informatie geven over wat mogelijk is, zoals de vrijwillige thuiszorg of het bezorgen van medicatie. Het idee voor de praktijkondersteuner uitvoeren. Beroepsproduct: Een avond organiseren voor 65+ers?

Reactie schrijven

Commentaren: 0