· 

Vragen over de plannen voor nieuwe kerncentrales in Borssele

Kerncentrale in Doel
Kerncentrale in Doel

Woensdag 5 april overleg gemeentebestuur, ministerie EZ & Klimaat en dorpsraden rond Sloerand.

Woensdag 5 april vindt er een overleg plaats met het gemeentebestuur, economische zaken en de dorpsraden van de Sloerand Borsele. Het overleg gaat over de mogelijke komst van 2 nieuwe kerncentrales in Borssele.

Ook onze dorpsraad zal vertegenwoordigd zijn. Doel van deze bijeenkomst is te peilen welke vragen er leven mbt de komende plannen van EKZ in het kader van de energietransitie en en welke boodschap we als inwoners, directe buren, mee willen geven.

 

Hebt u als dorpsbewoner vragen, opmerkingen, zorgen mbt dit onderwerp: Hieronder kunt u uw vragen stellen. De vertegenwoordiging van onze dorpsraad neemt deze as woensdag mee en brengt ze onder de aandacht bij de betrokken partijen.

 

Tot en met maandag 3 april kunt u uw opmerkingen plaatsen. We hopen op veel input vanuit het dorp. Het gaat immers om onze leefomgeving.

 

Commentaren: 14 (Discussie gesloten)
 • #1

  Nico Werkhoven (vrijdag, 31 maart 2023 11:31)

  Wellicht is het een mogelijkheid om de overlast, die gepaard gaat met de bouw van de nieuwe kerncentrale (-s), te beperken als men zou kiezen om deze te bouwen op het voormalige Hoechst terrein.

  V.w.b. de bouw van een waterstoffabriek is er een bijkomend risico voor kerncentrales ( en omgeving) daar men, voor zover ik weet, grote hoeveelheden ammoniak nodig heeft wat grote risico's met zich brengt ( ontploffingsgevaar?)

 • #2

  Richard Sterk (vrijdag, 31 maart 2023 11:32)

  Is het mogelijk dat de gemeente/provincie een duuidelijke rol gaat nemen in het bepalen van wat wel en niet in het industriegebied kan? Ik besef me dat de gemeente niet alles kan bepalen, maar ik denk wel dat zij de regie over dit gebied mogen/kunnen nemen. Er zijn veel ontwikkelingen, ik vraag me af of dat allemaal in het industriegebied past, vooral als dat ook allemaal in het kleine 'puzzelstukje' dichtbij het dorp Borssele moet gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan de stations die nodig zijn vanuit de windparken, de inlussingsproblematiek vanuit die stations naar de hoogspanningsmasten, de nieuwe kerncentrales, de waterstoffabriek, mogelijke pijpleidingen daarvoor, enz.

 • #3

  Jaap Cappon (vrijdag, 31 maart 2023 11:33)

  Als er toch kerncentrales moeten komen, bouw er dan kleine, die de energiedip kunnen opvangen als er geen zon of wind is. Is er wel voldoende wind/ zon, dan kan de stroom van de kleine kerncentrales gebruikt worden voor de productie van waterstof. Bouw overal in het land kleine kerncentrales daar waar conventionele centrales staan ( olie, gas of kolen ) die moeten sluiten. Hier is de infrastructuur immers aanwezig. Stop met Borssele de meterkast ( blinde darm) van Nederland te maken. dan hoeven er ook niet meer hoogspanningsmasten het landschap ontsieren.

 • #4

  m. verheyen (vrijdag, 31 maart 2023 11:49)

  waarom word de focus puur op 1 plek gelegd ( borssele ) mbt de bouw van centrale(s) , trafostation, kabels van windmolens, 30 windmolens in en om het dorp, en dat moet straks HEEL nederland voorzien van stroom !
  als er iets mis gaat in de toevoer ( storing ) dan ligt heel nederland plat !
  dit kan en mag niet allemaal op 1 plek gefocust zijn , dit hoort verspreid over heel nederland te zijn om bij storingen het netwerk altijd te kunnen voorzien van stroom
  en hoe gaan ze de overlast zo min mogelijk laten zijn , aangezien ze nu de overlast al niet kunnen tegengaan van de huidige industrie
  er zijn nu al legio mensen die s'nachts niet kunnen slapen van de herrie en licht en lucht vervuiling, de flairs die regelmatig staan te bulderen en heel borssele in een gele gloed zetten, en de dikke zwarte rook die s'nachts uitgeblazen word zodat het niet opvalt
  zelfs dit kan de gemeente nu al niet tegen gaan , laat staan dat ze straks alles wat met de bouw gepaard gaat kunnen indammen
  dan is er de co2 bouwbeperking , er mag al geen huis gebouwd worden in nederland , hoezo dan wel 2 centrales ?? of valt dit buiten die co2 beperking
  daarmee samenhangend waar gaan die 22000 mensen die die dingen komen bouwen 10 jaar lang wonen, er zijn nu al geen huizen beschikbaar , en door de co2 beperking gaan die er ook niet komen !
  en hoe word de overlast van die werknemers beperkt voor de omgeving en het dorp , aangezien er hier in borssele niets is ,

  dan de vergelijking met engeland waar de gemeente is geweest ,, die is er niet !
  in engeland is er geen directe bebouwing naast de centrale die ze bouwen ( op een paar huizen na ) , daar liggen de dorpen op kilometers afstand hier in borssele zitten we er strak boven op ! dus zal de overlast 100X zo erg zijn
  alleen hebben ze daar in de gemeente borsele geen last van , maar in dorp borssele wel , hier word het dan onleefbaar !!
  dit kan en mag niet gebeuren , want zo word borssele een 2e groningen

 • #5

  Bas (vrijdag, 31 maart 2023 11:54)

  Kan er onderzoek gedaan worden ivm koelwater van de eventuele nieuwe centrales. De Westerschelde heeft het zwaar te verduren met de huidige industrie en ik denk dat het water rondom de Kaloot veel te warm is. Met surfen merk je dat bijna na 1500 varen het pas water koel is, dat kan toch niet goed zijn. Wij willen liever zien dat de centrales verder van het dorp komen, misschien de kazerne plek van Vlissingen?!

 • #6

  Arjan Mieras (vrijdag, 31 maart 2023 13:21)

  In de hele elektrificatie die gepaard gaat met de energietransitie. Is er dan ook breed aandacht voor opleidingen hiervoor? Er zijn nu al enorm veel vacatures in de hele techniek sector en er stromen maar heel mondjesmaat leerlingen in. Ik hoor zelfs berichten dat de opleiding elektrotechniek stopt in Vlissingen omdat er te weinig animo voor is. Lijkt mij op termijn een heel zorgelijke ontwikkeling, waar halen we dan de mensen vandaan? Veiligheid en betrouwbaarheid begint met kennis en vakmanschap.

 • #7

  Bert Zimmerman (vrijdag, 31 maart 2023 14:34)

  Het zou erg jammer zijn dat er koeltorens komen. Grotere veiligheidsrisico's met meer centrales. Geluidsoverlast moet tot het minimum beperkt worden. Betere verdeling van de aanlanding van de Energie van Wind op Zee. Groene buffer tussen Borselepolder en industrie uitbreiden, dit beperkt ook de overlast van geluid. Buffer behouden en niet inleveren ten koste van industrie.
  Geen extra woningbouw, cq tijdelijke woningen, binnen Borssele voor tijdelijke arbeidskrachten ivm bouw van kerncentrales.

 • #8

  Maatje Rottier (vrijdag, 31 maart 2023 15:46)

  Gemeente moet de belangen van de mensen ook in de plannen mbt de kerncentrales goed vertegenwoordigen.

 • #9

  M. karelse (vrijdag, 31 maart 2023 20:53)

  Het zou goed zijn als er meer duidelijkheid zou komen in de informatie naar de inwoners van Borssele. We weten niet waar we aan toe zijn. Veel praten en informatie inwinnen vanuit inwoners, weinig directe informatie terug.
  Hoeveel ruimte is nodig voor de te bouwen centrales, komen er koeltorens, hoe groot zijn deze.
  Spreiding van de risico's door niet alles op 1 plek te centraliseren, zo ben je een makkelijk doelwit.
  Komen de centrales hier is de afstand tot bebouwing klein.
  Waarom zou er een voorkeur voor Borssele zijn boven de Maasvlakte, waar meer ruimte is.

 • #10

  Jaap Francke (zondag, 02 april 2023 21:49)

  Over de beslissing van de overheid om Borssele aan te wijzen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales is veel te zeggen over te verwachten negatieve gevolgen.
  Om enkele gevolgen te noemen:

  - Ruimtelijke gebiedsinpassing.
  Als bewoners van Borssele en omgeving krijgen wij rechtstreeks te maken met een jarenlang bouw traject van meerdere energie initiatieven (Rijks-inpassings plannen) zoals diverse aanlandingen vanuit Net op zee. Converter-stations, een nieuw 380kV Hoogspanningsstation, een waterstof-hub inclusief alle bijbehorende onder- en bovengrondse infra, en nu ook mogelijk 2 nieuwe kerncentrales.
  Wanneer uit de analyse van de milieugevolgen bouw kerncentrales blijkt dat koeltorens overwogen moeten worden, dan heeft dat nog eens extra consequenties voor het ruimtebeslag.
  Om alle deze plannen te kunnen realiseren binnen de aanwezige beperkte (deel)gebieden aan de noordzijde van Borssele is het beschikbare gebied reeds te klein.
  Daarnaast is voor de mogelijke bouw van 2 kerncentrales mega veel bouwruimte benodigd voor onder andere zware- en lichte bouwactiviteiten, opslag van staal, prefab-bouwmateriaal, bouwstoffen en betoncentrales.
  Vraag: Waar zit deze ruimte?

  - Impact bouw 2 nieuwe kerncentrales op de omgeving.
  Indien nieuwe kerncentrales in de onmiddellijke nabijheid van Borssele worden gebouwd, kunnen er tijdens de bouw tijdelijke- en blijvende schadelijke effecten ontstaan aan onroerend goed door o.a. trillingen, langdurige grondwaterbemaling of andere grondwaterinvloeden, hei- funderingstechnieken en compactie-methodes, met daarna jarenlange betonbouw.
  De totale fysieke bouwperiode van 2 complete kerncentrales duurt tenminste 10 jaar, en kan bij de minst geringe tegenvaller fors uitlopen, waarbij de te verwachten bouwactiviteiten inclusief overlast 24 uur per dag/ 7 dagen per week doorgaan.
  Dit geeft een langdurige permanente verstoring op onze leefomgeving.
  Vraag: Hoe denkt men schades en jarenlange overlast te voorkomen, te beheersen of op te lossen?

  - Capaciteit en stabiliteit van de 380kV hoogspanningsverbinding.
  Reeds vele jaren constateren we dat besluitvorming en verkenning van grootschalige energieprojecten onafhankelijk plaats vindt met alle gevolgen voor de ruimte, capaciteit en stabiliteit van de nieuwe ZW380kV hoogspanningsverbinding.
  Er wordt geen strategisch ruimtelijk beleid gevoerd of berekend, maar een beleid van “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
  Dit resulteert erin dat de nieuwe ZW380kv hoogspanning verbinding vol zit na de komst van grote windmolenparken. De verbinding biedt geen ruimte meer voor 2 nieuwe kerncentrales.
  Men erkent dit capaciteitsprobleem en stelt als eis dat eventuele uitbreiding van 380kV hoogspanningsverbindingen ondergronds moet.
  Vraag: Is het (nu wel) technisch mogelijk om 380kV hoogspanningsverbindingen over lange afstand ondergronds aan te leggen?

  - Democratisch proces.
  In het voortraject werd er reeds klakkeloos van uitgegaan dat draagvlak hier geen issue is terwijl niet alle inwoners zijn gehoord of bewust zijn van de ernstige raakvlakken en impact die op hun leefomgeving afkomt.
  Principiële discussie mist eerlijk verhaal, buffer is te krap en gevoelige objecten (Borssele) liggen te dichtbij.
  Wees realistisch, schoenmaat is te krap, wij hebben hier niet om gevraagd en kunnen ons dorp niet verplaatsen. Zoek een bouwlocatie waar deze ruimtelijke schoenmaat wel past.

 • #11

  Nico Werkhoven (maandag, 03 april 2023 11:14)

  Nog een aanvullende opmerking m.b.t. Stroom van zee. Is het een optie om deze aanlandingskabel door te trekken via de Westerschelde naar Rilland. Daar is m.i. voldoende ruimte voor nog een Hoogspanningsstation welke geen invloed heeft op de woonomgeving aldaar.

 • #12

  P Buijs (maandag, 03 april 2023 12:03)

  Wat betreft de 2 kerncentrales wil ik er op wijzen dat er in de Eemshaven 2 centrales ge bouwd zijn.1 draaid op kolen en de ander op gas.die ene op gas is nu al voor de helft stilgelegd en zal waarschijnlijk helemaal stilgelegd worden.
  Op de eemshaven is nog genoeg ruimte en ook de hoogspanning lijn van die gascentrale en mogelijk ook de kolencentrale kunnen dan gebruikt worden.
  En als er in Den haag dan toch beslist word om ze hier te plaatsen, dan moeten we er ook wel bij varen door de warmte van het koelwater te gebruiken als een soort van stadsverwarming.
  Ook de ontsluitingweg verleggen ,en die lus eruit halen die nu moet worden genomen. Dus einde Kaaiweg niet meer naar links, maar recht af en aansluiting bij de rotonde.
  En er bij de EPZ op aansturen om te investeren in een nieuw te bouwen winkel met woningen erboven. Zoals het plan van Fraanje

 • #13

  Nico Maes (maandag, 03 april 2023 18:51)

  Hopelijk komen de navolgende zaken aan de orde:
  Ten eerste hoop ik dat alle nog te bouwen projecten integraal bekeken gaan worden, zodat er een conclusie gemaakt kan worden of er wel genoeg ruimte is.
  Ten tweede zie ik het een slechte zaak als er 2 kerncentrales bijkomen uit militair strategisch oogpunt gezien. Het maakt ons land kwetsbaar.
  Ten derde hoop ik dat de leefbaarheid van Borssele intact blijft en dat we geen 2e doel worden. Leefbaarheid zowel tijdens de mogelijke bouw als daarna.
  Ten vierde hou de groene buffer tussen industrie en het dorp in ere. Afspraak is afspraak, wat allang was vastgesteld.

 • #14

  Jopke van der Borgt (maandag, 03 april 2023 21:50)

  - Er is nog geen lange termijn oplossing voor het kernafval: dat is nu een probleem voor mijn kleinkinderen. Wat wordt daar aan gedaan?

  - Hoe wordt inspraak voor alle omwonenden actief gezocht door het kabinet?

  - Hoe ga je dit realiseren zonder koeltorens en hoogspanningsmasten?

  - Als het dan toch moet (liever niet): op welke manier worden lokale ondernemers betrokken?

  Al met al vind ik het een vreemd idee om miljarden te steken in een ouderwetse oplossing met risico's voor volgende generaties die wij niet kunnen voorzien. Steek geld in groene energie en onderzoek daarnaar en leer mensen anders omgaan met energiebeheer. Ondersteun bedrijven bij vergroening. Hedendaagse oplossingen voor hedendaagse problematiek graag!