· 

Verslag van een middagje ouderensociëteit

In het kader van twee belangrijke thema’s, behoud van onze buurtsuper en de vraag om input vanuit de inwoners n.a.v. bezoek EKZ aan de gemeente Borsele op 5 april i.v.m. de mogelijke komst van 2 nieuwe kerncentrales, bezocht ik de bijeenkomst van de ouderen soos. Het doel was de enquêtes die online op de website stonden voor de ouderen, die niet de mogelijkheid hebben hieraan mee te doen, te verzamelen en in te vullen.

 

Het was bij binnenkomst een gezellige drukte. De jaarlijkse ledenvergadering was juist achter de kiezen en er stond nog meer op het programma: Bingo, verloting en gourmetten. Het was een goed gevulde agenda voor onze ouderen.

Ik werd verwelkomd door de voorzitter Jaap Schikker en direct achter de microfoon geplaatst. Na me voorgesteld te hebben, heb ik geprobeerd het doel van mijn bezoek uit te leggen.

 

Met mijn laptop op de tafel en een frisdrankje erbij, Ik had dorst gekregen van al dat praten, bereidde ik mij voor op nog meer gesprekken. En die kwamen er zeker deze middag. Verschillende ouderen schoven aan en deden hun verhaal. Soms alleen voor de enquête buurtsuper, soms voor beiden. Het sluiten van de dorpswinkel, had duidelijk de prioriteit. Wat men vanuit Den Haag kwam doen was voor velen minder belangrijk. Opgegroeid in de nabijheid van de centrale was de reactie nuchter: We zijn eraan gewend, we hebben er nooit last van gehad. Wat ze in Den Haag beslissen hebben wij geen invloed op. 

 

Kernenergie en energietransitie leeft onder de meeste de ouderen veel minder.

Het ging natuurlijk niet alleen over de buurtsuper of de mogelijke komst van kerncentrales. Ook werden er herinneringen opgehaald, gezellig gekletst, adviezen gegeven en zelfs aanmelding gedaan voor bepaalde activiteiten. Er werden mooie prijzen gewonnen bij de Bingo en de verloting onder het genot van een kopje koffie, een wijntje of iets anders.

 

Wat wel opvallend was, er waren weinig ouderen vanuit Borssele, meer vanuit de omliggende dorpen. De meesten hadden wel een connectie met Borssele. Ze hadden er gewoond, of familie wonen. Jammer, er kan veel meer gebruik gemaakt worden van deze voorziening, zeker nu de vergrijzing toeneemt en ouderen vaker eenzaam zijn.

 

Het was een gezellige leerzame middag en zeker voor herhaling vatbaar in het kader van meer zichtbaarheid en betrokkenheid vanuit de dorpsraad.

 

Martie Karelse

Secretaris Dorpsraad Borssele