· 

Twee nieuwe kerncentrales bij Borssele?

 update 16-12-2022

 

De regering heeft op 9 december j.l. Borssele als voorkeurslocatie aangewezen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales (Download hier de brief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Het is landelijk en regionaal uitgebreid in het nieuws geweest.

Echter nog steeds blijft de Maasvlakte als mogelijke locatie achter de hand. Op  de website van de overheid staat het volgende te lezen:

 

Nog geen besluit over Borssele als locatie voor nieuwe kerncentrales

Of de nieuwe kerncentrales in Borssele komen, hangt onder andere af van: 

  • draagvlak onder de omwonenden. De overheid gaat daarom gesprekken organiseren met omwonenden om te ontdekken wat zij belangrijk vinden; 
  • onderzoek naar de gevolgen voor het milieu, via een milieueffectrapportage;
  • onderzoek naar de effecten van de extra energie op het hoogspanningsnet;
  • onderzoek naar of en hoe de kerncentrales in het energiesysteem passen, naast andere duurzame energiebronnen, zoals waterstofproductie en wind op zee.

Opeenstapeling van ontwikkelingen in de omgeving van Borssele

Er is een opeenstapeling van ontwikkelingen in de omgeving van Borssele. Er komen 2 nieuwe windparken, IJmuiden-Ver en Nederwiek, die zullen "aanlanden" in Borssele. Daarvoor zal de infrastructuur moeten worden uitgebreid met o.a. nieuwe kabeltracé's en een hoogspanningstation. Nu komen er ook nog 2 nieuwe kerncentrales bij. Het is niet duidelijk of de huidige en geplande toekomstige infrastructuur voldoende zal zijn. Ook de exploitant van de huidige kerncentrale EPZ onderkent dit en is verwikkeld in een juridische strijd met TenneT, zie dit artikel.

 

Borsele tot de Kern

Inwoners uit verschillende dorpen van de gemeente Borsele maken zich zorgen voor de gevolgen van ons gebied, ons landschap en de leefbaarheid als gevolg van de bouw van de nieuwe kerncentrales. Wt gaat dit betekenen voor de omgeving van Borssele?

 

Op de website Borseletotdekern.nl vind je veel informatie. Hieronder de flyer, die onlangs is verspreid.

 

Flyer van Borseletotdekern.nl
Flyer van Borseletotdekern.nl

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0