· 

Bouw nieuw converterstation aan Belgieweg

 

Dit artikel is eerder geplaatst in decemberuitgave van Plakkebord

 

Op 16 november heeft TenneT een informatieavond gehouden in het dorpshuis om de uitwerking van de plannen van IJmuiden-Ver toe te lichten. Voor IJmuiden-Ver, een nog te bouwen windpark op zee, zijn diverse kabeltrace’s en een converterstation noodzakelijk. Een converterstation zet de gelijkstroom afkomstig van het windpark om in wisselstroom. De wisselstroom gaat vervolgens naar het transformator-hoogspannningsstation.

 

De locatie voor dit omvangrijke converterstation (25m hoog en 5,5 ha groot) is gepland aan de Belgiëweg. Alhoewel dit binnen het Sloegebied ligt is de geluidsbelasting tijdens de bouw een punt van zorg. Voor de fundering zijn namelijk ongeveer 3000 heipalen nodig. De werkzaam-heden starten in 2024 en zullen maanden gaan duren.

 

TenneT heeft op de informatieavond aangegeven, dat de hei-werkzaamheden uitsluitend overdag zullen plaatsvinden en dat een geluidsscherm zal worden aangebracht. Maar of dit voldoende is om de geluidsoverlast tegen te gaan, valt te bezien. 

Om het belang hiervan aan te kaarten heeft de bewonersgroep een zienswijze ingediend waarin wordt gevraagd de hei-werkzaamheden zo te plannen, dat zij buiten de zomermaanden zullen plaatsvinden. Zodat in deze periode wanneer je veel in de tuin zit of met deuren en ramen open, minder hinder hebt. Verder dringen we aan op het volgen van de voorschriften uit het bouwbesluit (wetgeving). Hierin is o.a. opgenomen dat de werkzaamheden niet op zondag mogen plaatsvinden. 

 

Ook mag de maximale geluidsbelasting niet meer dan 60 dB zijn (aan de gevel van de dichtstbijzijnde woningen) als de werkzaamheden langer dan 30 dagen duren.

60 dB is qua geluid vergelijkbaar met het voeren van een gesprek. In de zienswijze vragen we  om de geluidsbelasting te meten en te monitoren en of het tijdelijke geluidsscherm een blijvend en groen geluidsscherm kan worden.

 

De zienswijze kan hier gedownload worden.