· 

Informatieavond Tennet over nieuw converterstation, 16 november

Bericht, ontvangen van Tennet:

 

Afgelopen zomer zijn de definitieve besluiten en het inpassingsplan van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha gepubliceerd. Een aantal benodigde vergunningen voor dit project liggen ter inzage vanaf 21 oktober tot en met 1 december 2022.

 

 

Het gaat hierbij om:

 

•             Omgevingsvergunning bouwen (converterstation)

 

•             Melding Activiteitenbesluit (converterstation)

 

•             Waterwetvergunning inritten (converterstation)

 

•             Ontgrondingenvergunning Veerse Meer

 

 

U kunt alle stukken raadplegen via: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2 (rvo.nl)

 

Iedereen kan op de ontwerp besluiten reageren door het indienen van een zienswijze binnen de vastgestelde periode. Hoe je een reactie indient, staat uitgelegd op de website van Bureau Energieprojecten.

 

 

Extra informatieavond Borssele: woensdag 16 november 2022, in dorpshuis Vijverzicht

 

 

Omdat de meeste van bovengenoemde vergunningen specifiek gaan over het converterstation van IJmuiden Ver Alpha, organiseert TenneT een extra informatieavond over deze ontwerp besluiten.

 

De avond wordt georganiseerd op woensdag 16 november 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis Vijverzicht (Plein 3, Borssele). Tijdens deze avond kunt u in gesprek gaan met over de aangevraagde vergunningen en andere zaken rondom het converterstation van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha.