· 

Gemeente Borsele nodigt inwoners uit voor een gesprek over mogelijke nieuwe kerncentrales

Op 14 en 15 oktober aanstaande nodigt de gemeente Borsele inwoners van ‘s-Heerenhoek, Nieuwdorp, Borssele en Lewedorp uit om mee te praten over de eventuele realisatie van twee nieuwe kerncentrales. Middels ‘Nazomergesprekken’ gaan burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate langs de vier genoemde dorpen om met inwoners het gesprek aan te gaan.

 

Aanleiding

Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales bouwen en zoekt daarvoor een geschikte locatie. Daarvoor kijkt het Rijk onder andere naar Borssele. Naar verwachting bepaalt het Rijk medio 2023 de voorkeurslocatie. Voordat de Rijksoverheid met de gemeente Borsele in gesprek wil gaan over nieuwbouw, willen we met onze inwoners hebben gesproken onder welke voorwaarden dat voor hen mogelijk is. Gemeente Borsele heeft daarom aangegeven al voor die tijd, actief in gesprek te gaan met inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

 

Nazomergesprekken

De gemeente Borsele stelt haar inwoners centraal in dit proces en wil als eerste zelf met direct omwonenden praten om te weten wat er speelt. Daarbij is het niet de vraag of men voor of tegen kernenergie is, maar welke voorwaarden er zouden moeten gelden als de vraag komt of er nieuwe kerncentrales in onze gemeente kunnen worden gebouwd. De Nazomergesprekken duren een uur en worden geopend door burgemeester Dijksterhuis. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten.

 

Schema

De Nazomergesprekken zijn als volgt gepland:

  • 14 oktober locatie Verenigingsgebouw 'De Jeugdhoeve', ‘s-Heerenhoek, 19.00 - 20.00 uur
  • 14 oktober locatie Verenigingsgebouw Nieuwdorp, Hertenweg 2, Nieuwdorp, 20.30 - 21.30 uur
  • 15 oktober locatie Dorpshuis 'Vijverzicht’, Borssele, 9.30 - 10.30 uur
  • 15 oktober locatie Dorpshuis De Zandlôôper, Lewedorp, 11.00 - 12.00 uur

Aanmelden

Inwoners uit de vier dorpen die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich online aanmelden via de volgende link: https://www.borsele.nl/nazomergesprekken.

Per locatie is er plaats voor maximaal 20 personen. Als er veel meer aanmeldingen zijn, dan organiseren we meer gesprekken. Als u in één van de vier dorpen woont maar niet in uw eigen woonplaats kunt deelnemen, bent u welkom om u aan te melden voor een andere locatie.