· 

Bijzondere 4 mei herdenking

Tegen de achtergrond van een oorlog, die zich op ruim 2000 km hiervandaan afspeelt, was het een heel bijzondere 4 mei herdenking.

 

Dit jaar werd voor de derde maal de dodenherdenking op 4 mei georganiseerd door de Dorpsraad Borssele.

 

De luidklok van de Catharinakerk was volop in werking toen de bewoners van Borssele zich verzamelden rond de herdenkingsplek aan de achterzijde van de consistorie van de Catharinakerk aan het Plein.

 

In de stilte tussen het luiden en de aankondiging van acht uur blies Jan Hein van den Ende de ‘taptoe’. Intussen hadden zich circa 150 bewoners  verzameld om na het signaal van acht uur de gevraagde twee minuten stilte in acht te nemen.

 

 De vele kinderen, jeugd en jong-volwassenen gaven gehoor aan deze oproep vanuit het respect voor hen die in de achterliggende jaren hun leven hebben gegeven voor vrede en onze vrijheid.

 

Daarnaast worden  de vele burgers welke slachtoffer werden van het oorlogsgeweld herdacht.  Een dubbel gevoel.  Terugdenkend aan hen die voor  onze vrijheid en vrede hebben gestreden en op hetzelfde moment ruim 2000 kilometer van ons vandaan woed, 78 jaar na het verkrijgen van onze vrijheid, wederom een verschrikkelijke oorlog om dezelfde vrijheid en vrede. 

 

Angel Eland, Marika van Belzen, Orian Tsjeupernoj, Andrey Siikhov en Mohammed Al Sheikh Hori,  vijf leerlingen van de Franck van Borsseleschool hebben dit jaar de kranslegging namens de Dorpsraad Borssele verzorgd. Door de kerkbesturen van ‘De Bron’ en ‘Het Vierhuis’ werd eveneens een bloemstuk gelegd onder de herdenkingsplaquette.

 

Na de kranslegging hebben de leerlingen hun gedichten of vertellingen over oorlog, vrede en vrijheid voorgedragen. Bijzonder daarbij het verhaal van Mohammed die vertelde over zijn vlucht uit de oorlog in Syrië.  De voordracht van Andrey Selikhov, recent gevlucht uit Oekraïne werd door juf Laura Stroosnijder vertaald en verteld. 

 

Ter afsluiting van de sfeervolle bijeenkomst werden onder de muzikale begeleiding van trompettist Jan Hein van den Ende, de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezamenlijk gezongen.

 

 

De deelnemers aan de bijeenkomst werden door de Dorpsraad Borssele uitgenodigd voor een, aansluitend ,informeel moment van samenzijn in het dorpshuis ‘Vijverzicht’ .  Hieraan werd door velen, jong en oud, deelgenomen.

 

Pieter Hazelager

 

Voorzitter Dorpsraad Borssele