· 

Geslaagde Beach Cleanup aan de Kaloot

Gisteren is een geslaagde opruimactie gehouden aan de Kaloot. Mede dank zij het prima weer, gemoedelijke sfeer en de prima catering.

 

Behalve de vrijwilligers hebben ook bedrijven en instanties meegedaan aan de zogenaamde Beach Cleanup.

Tennet, Bos-Kalis, Rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeente Borsele waren van de partij.

  

Tevens heeft Rijkswaterstaat aan Heijmans opdracht gegeven om de ernstig vervuilde hoek nabij de inlaat van de kerncentrale op te ruimen.

 

Deze werkzaamheden waren opgestart en gebeurt met een rupskraan, rupsdumper en een hogedruk vuilfrees.

De machines van Heijmans hebben een container van 30 m3 afval gevuld en afgevoerd.

 

Vervolgacties

Verder zijn er goede contacten gelegd met Rijkswaterstaat, en is de situatie van de slufter bekeken.

Hier is een drempel van stuifzand geconstateerd die de instroom blokkeert.

Rijkswaterstaat gaat dit "instroom" probleem oplossen, en zal daar ook een scherm aanbrengen om zwerfafval preventief op te vangen.