· 

Eerste kabel voor windmolenpark is aan land getrokken

De eerste kabel voor het windmolenpark op zee is in het weekend van 12 en 13 april met succes op het land getrokken.

Ook de kruising van Honte was succesvol. De verdere installatie van de kabel op de Westerschelde gaat voortvarend.

 

Er moet nog een tweede kabel getrokken worden. Data gaat waarschijnlijk plaatsvinden tussen 10-13 mei, afhankelijk van installatie voortgang van de eerste kabel en weersomstandigheden. Op dit moment ziet dat er allemaal goed uit. 

 

Na de installatie van de tweede kabel, is het plan om de wegen en opgang naar het strand zo snel mogelijk vrij te geven. Naar verwachting zal dat begin juni zijn.

Toekomstige ontwikkelingen

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2030 een deel van de Nederlandse energievoorzieningen uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te behalen moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee.

Borssele wordt op allerlei manieren betrokken bij de levering van hernieuwbare energie (zoals wind- en zon).

 

Nu is de eerste van vijf kabels aangesloten op het gigantische offshore hoogspanningsstation te Borssele welke de windmolens op zee gaat verbinden met het landstation en de stroom straks doorzet op het internationaal stroomnetwerk door de binnenkort nieuw aan te leggen 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland.

 

Er komen 4 windparken, Borssele I, II, III en IV.

Van elk park komt een kabel.

Planning is nu: In 2019 2 kabelaansluitingen, en in 2020 2 kabelaansluitingen.

 

Dan komt er ook nog een Borssele V , dat betreft een proefveld voor nieuwe technieken op het gebied van windturbines.

Tevens liggen er weer nieuwe optionele plannen om een gedeelte van windpark "IJmuiden Ver Alpha" aan te laten landen in Borssele.  

 

Als er lange tussentijd in zit zullen ze het fietspad richting de Kaloot tijdelijk open stellen.

 

Herplanten van de beplanting langs het dijkgedeelte Zeedijk/ Weelhoekweg kan pas wanneer alles gereed is. (Eind 2020, begin 2021?).