· 

Bomen geplant langs de Weelhoekweg


Op de grens van de huidige Borsselepolder en het industriegebied van het Sloegebied, zijn grauwe abelen (populus canescens) geplant. De bomen staan lang de Weelhoekweg, vanaf de aansluiting met de IJslandweg tot aan de rotonde van de Assenburgweg. Ook op de hoek van de Weelweg en Ossenweg staan nieuwe bomen (zie foto).

Het planten van deze bomen is onderdeel van de afspraken die met Tennet gemaakt zijn in het kader van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn. Deze hoogspanningslijn loopt voor een deel door het Sloebos; een deel van het groen zal moeten wijken voor het hoogspanningstracé.

De aanplant van de bomen is de compensatie voor het verlies aan groen.